Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 3 xã Gia Phú

Phú Hùng- Gia Phú - Bảo Thắng- Lào Cai
lci-baothang-thso3xagiaphu@edu.viettel.vn